Referensprojekt


LTU – Försöksrigg för trågbroar

Projektering av försöksrigg för fullskaleprovning av trågbroar i betong. Riggen kommer att användas för att göra statisk brottprovning samt utmattningsprovning av en vanlig brotyp längs malmbanan. För provningen har två 7 meter långa trågbroar av betong tillverkats och försetts med diverse mätutrustning.Vid utmattningsprovningen uppskattas brotten att uppkomma först efter ett mycket stort antal lastcykler och detta lastfall är även dimensionerande för försöksriggen.
För med information se:
https://www.ltu.se/research/subjects/Byggkonstruktion/Forskning

SSAB –  Ny kalkbandgång

Projektering av ny kalkbandgång SSAB. Drygt en månad efter att en 75 meter lång kalkbandgång brunnit står en ny bandgångsstomme på plats. Genom att använda gamla kranbanebalkar från det rivna stångvalsverket har byggtiden tillsammans med innovativa lösningar förkortats till ett minimum. Bandgången på fotot kommer att förses med gångbryggor och även byggas in så att allt blir skyddat från väder och vind efter att bandgången tagits i drift. 

SSAB – Kranbana BC-hallen

Beskrivande Text

LTU – Gigaskjuv

Beskrivande Text

Silo

Beskrivande Text